Митове & Легенди

Великия Дух и неговите жени

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Докато живеел на земята, Великия Дух имал две жени – Бира и Кунан, които били млади и глупави. Веднъж той решил да иде за мед в гората, а на тях заръчал да съберат сладки картофи и жаби и да го чакат до езерцето Куригил. Накрая много ясно ги предупредил да не плуват там.

Бира и Кунан събрали много картофи и жаби, занесли всичко до езерцето и както вече сами се досещате, скочили във водата да поплуват. Два огромни крокодила, пазачите на езерото, изплували от дъното и погълнали младите жени.

Понеже крокодилите се уплашили от гнева на Великия Дух, изпълзели по един подземен проход до река Наран. Там заплували с такава бързина и сила, че реката след тях пресъхнала.

Великия Дух намерил малко мед и се върнал при езерцето. Там намерил вещите на жените и веднага се досетил какво се е случило. Добре, че знаел накъде води подземния проход и веднага хукнал натам. Видял, че коритото на реката е пресъхнало донякъде, изпреварил крокодилите и зачакал.

Щом крокодилите излезли на брега, Великия Дух забил копието си в главата на единия и ударил главата на другия със своя бумеранг. После им отрязал главите и разпорил коремите със своя кремъчен нож.

Телата на жените му се изтърколили отвътре, запечатани в дебел слой тиня. Великия Дух ги покрил с червени мравки. Те започнали да ядат тинята, тичали насам-натам и изпохапали жените. От мравешкото гъделичкане и хапане, жените се събудили и станали. После с наведени глави казали, че много ги е срам, задето не го послушали.

Великия Дух отвърнал, че приключението им завършило благополучно, но е можело да свърши и много зле. Накарал ги да обещаят, повече да не плуват без неговото разрешение.

Нещата, за които да помислим

Тази история е пример за доброта. Великия Дух можеше да се ядоса на жените, че не са го послушали и да ги остави в коремите на крокодилите. Вместо това, той ги спасява, а после им обяснява колко страшно е можело да свърши всичко това. Той е загрижен за тях и затова ги моли в бъдеще да внимават.

Поуката идва от непослушанието на Бира и Кунан. Днес повечето хора приемат, че ако някой заповядва, трябва да обясни причините за това.

Няма съмнение, че ако Великия дух беше казал, че в езерцето има крокодили, жените нямаше да влязат да плуват. От друга страна, ако ви е казано да не правите нещо от някой, който е с много богат опит, вие трябва да слушате. На всяко нещо може да се гледа по различен начин.

Как мислите, трябвало ли е Великия Дух да обясни на жените своите причини?

КРЕДИТ: The Great Spirit and his wives, Children’s Book of Aboriginal Stories, Saxby PridmoreCopyright University of Tasmania 2012; ПРЕВОД от английски Л.Петкова, ©prikazki.eu 2021

prikazki.eu