Австралия


Приказното творчеството на Австралия
е толкова древно, че може да бъде проследено назад във времето над десет хиляди години. Фолклорът на аборигените е основата на тяхната култура. Той вплита и съхранява закони, вяра и познания за цялата природа.

Аборигените нарича своите приказки „Бляновете“ защото в себе си те съхраняват същината на живота, природата и духовността на изконното население на Австралия. Те изобилстват от митове за сътворението, отдават почит на Земята и разказват за духовете, които обитават всичките неща. Фолклорът на аборигените е много повече от детски приказки за забавление – той е хранилище на същността и духовна култура на местното население.

Приказките на аборигените са пълни с фантастични и ужасяващи създания и разказват за силния и свободолюбив народ, който има сили да устои на всяко изпитание и не се страхува да се опълчи срещу силните на деня.

prikazki.eu