Митове & Легенди

Майката планина

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Много, много отдавна, на остров Батан живяла бедна вдовица с двете си дъщери. По цял ден жената се трудела, а момичетата играели. Единственото, което майката искала от тях, било, когато вечер се върне от работа, вечерята да е готова.

Една вечер жената се прибрала вкъщи, но дъщерите ѝ ги нямало. Запретнала ръкави уморената жена и се заловила да сготви сама. Скоро момичетата надникнали през прозореца и като видели, че майка им готви вместо тях, решили още да поиграят.

Но майката не можела да издържа повече и тихо напуснала къщата. Момичетата видели, че тя си отива и хукнали след нея, но вече било късно. Вдовицата се превърнала в планина, която хората и до днес наричат планината Ирая.

КРЕДИТ: „Mother Mountain“, Mabel Cook Cole – „Piillippine folk tales“, 1916 г.; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2023 г.; КОРИЦА: „Mystic Maria“, Paul Hilario;

prikazki.eu