Митове & Легенди

Детето призрак

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Преди много години в Сундшулт умряло дете, което не било кръстено и погребано по Християнски обичай. Затова не могло да намери покой на небесата. Призракът му останал да броди по земята, плашел хората и ги безпокоял нощем.

Веднъж, точно преди Коледа, енорийският обущар окъснял в дома на един господар. Късно през нощта той все още работел, когато изневиделица пред него се появило малко дете и казало:
– Защо седиш тук? Мръдни се настрани.
– Защо? – попитал обущарят.
– Защото ще танцувам – отвърнал малчуганът.
– Ами танцувай ей там! – казал обущарят.

„Мръдни се, защото искам да танцувам!“

Детето се наиграло и изчезнало. Ала скоро пак се върнало и рекло:
– Ще танцувам пак, докато светлината изгасне.
– Недей – отвърнал обущарят, – остави светлината на мира. Кажи ми, ти кой си и защо се появяваш така?
– Аз живея под каменното стъпало на портата.
– Кой те сложи там? – попитал обущарят.
– На разсъмване ще видиш майка ми да идва с червена кърпа на главата. Помогни ми да се освободя и ще престана да танцувам.
Обущарят обещал и призракът изчезнал.

На следващия ден слугинята, която живеела в съседната енория, пристигнала с червена забрадка на главата.

Разкопали под стъпалото и открили дървена кутия, а в нея скелет на дете. Погребали го в църковния двор, а майката предали на властите. Оттогава нататък призракът на детето престанал да танцува.

КРЕДИТ: The child phantom, Swedish fairy tales от Herman Hofberg (1823-1883), Myers, W. H. ИЛЮСТРАЦИИ: неизв.; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021;

prikazki.eu