Битови приказки

Бързай бавно

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Веднъж един селянин събрал цял куп кокосови орехи. Плодовете били толкова много, че едва успял да ги натоварил на коня си. По обратния път срещнал свой близък приятел. Поздравили се, малко поговорили, а на сбогуване приятелят погледнал претовареното животно и казал:
– Ако вървиш бавно, ще се прибереш скоро, но ако бързаш – ще ти трябва цял ден, за да стигнеш до дома.

При тези странни думи селянинът се засмял и пришпорил коня си. Товарът скоро се разсипал и нямало как – селянинът спрял да събере кокосовите орехи. Щом свършил, пришпорил коня си отново, за да навакса пропиляното време, ала товарът пак се разсипал.

И ето – накрая започнало да притъмнява, а той още събирал кокосови орехи по пътя.

Който много бърза, далече не стига.

The man with cocoanuts, Tinguian – Philippine Folk Tales; Mabel Cook Cole. London: Curtis Brown, 1916; ПРЕРАЗКАЗ: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021;

prikazki.eu