Митове & Легенди

Големия потоп

2мин
чете се за

Много отдавна светът бил плосък и още нямало планини. Великият Дух Люмавиг имал двама сина. Братя обичали лова, но планините още не били създадени и за ловуване още нямало добри места. По-големият брат казал:
– Нека покрием този свят с вода и тя ще надигне планините.

Залели цялата земя и когато всичко се покрило взели един огромен кош и от него измайсторили капан. Останали много доволни, защото когато отишли да проверят капана, видели, че се хванали не само много глигани и елени, но и много човеци.

От своя палат на небето Люмавиг погледнал надолу и видял, че синовете му са наводнили цялата земя и всичко било под водата освен едно едничко място – Полис. Всички хора се били удавили освен брат и сестра, които живеели там.

Крал и кралица, облечени в червено – отличителният цвят за техния сан. Boxer Codex

Люмавиг слязъл, повикал момчето и момичето и им казал:
– О, вие двамата сте още живи.
– Да, – отговорило момчето, – живи сме, но ни е много студено.

Люмавиг веднага заповядал на своето куче и елен да донесат огън на момчето и момичето, за да се стоплят. Кучето и еленът заплували, за да изпълнят бързо заръката на Великия Дух. Люмавиг дълго ги чакал, но пратениците никакви ги нямало, момчето и момичето измръзвали все повече. Накрая Люмавиг потеглил сам след кучето и елена и като ги видял им казал:
– Защо се бавите да донесете огъня до Полис? Бързо се приготвяйте и идвайте, защото момчето и момичето много са измръзнали.

Кучето и еленът взели огън и заплували през потопа, но щом изминали малко от пътя вълните угасили огъня.

Люмавиг видял всичко и им заповядал да вземат по-голям огън. Те го послушали, но тъкмо изминали малко от пътя и огънят на елена изгаснал. Скоро щял да изгасне и на кучето, но Люмавиг бързо го поел и го занесъл на Полис.

Там запалил огромен огън и стоплил братът и сестрата. После водата сама се изпарила и светът станал какъвто бил преди, само дето вече имало планини.

Чаморо посрещат кораб от Манила в Марианските острови, ca. 1590, Boxer Codex, 1590

Братът и сестрата се оженили, родили се деца и ето как се появили много хора на земята.

Корица: Ловци от ЗамбалесBoxer Codex, 1590

Всичкитворби