Вълшебни приказки

Приказка за златните курешкиприказка от Панчатантра

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Имало някога една вълшебна птица, която живеела в грамадно дърво на връх една планина. Щом нейните курешки докоснели земята, се превръщали в злато.

Веднъж един ловец изкачил планината. Цял ден обикалял, без да хване нищо и като видял огромното дърво, решил да отпочине под хладната му сянка. От най-високия клон вълшебното пиле си свършило работата, курешките паднали до ловеца и пред очите му се превърнали в злато. Чудото направо го потресло!

„Цял живот се занимавам с птици – казал си ловецът, – ала като тази, дето курешките ѝ се превръщат в злато, виждам за пръв път. Трябва непременно да я хвана.“

Той заложил капан на дървото, птицата не му обърнала никакво внимание и се хванала. Ловецът, който чакал наблизо, веднага я прибрал в клетка и поел към дома. Докато вървял, птицата дълбоко се разкайвала за своето безгрижие, защото изобщо не обърнала внимание на капана.

А ловецът си мислел: „Ако задържа птицата, ще стана много богат и хората ще станат много подозрителни. Все някога, все някак си ще научат моята тайна и ще ме издадат на раджата. По-добре още сега да му занеса птицата и да взема, каквото ми даде в замяна.

И така, той свърнал към палата, разказал всичко и подарил птицата на раджата.

Владетелят останал очарован от чудесния подарък – птица, чиито курешки се превръщат в злато, не се среща всеки ден! Затова наредил на слугите царски да я гледат и поръчал:
– Грижете се добре за нея. Сложете я в разкошна клетка, редовно ѝ поднасяйте храна и подменяйте водата ѝ.

Но не щеш ли, един от везирите рекъл:
– О, Ваше Величество, де се е чуло и видяло курешки да стават на злато?! Най-добре, за да не станете за смях, освободете птицата, а ловеца накажете за измамата.

Раджата внимателно обмислил думите на своя най-доверен и мъдър везир и накарал пазачите да арестуват ловеца и да освободят птицата.

Щом се видяло свободно, вълшебното пиле литнало радостно и кацнало на високата дворцова порта. Изцвъкало си курешките и пред очите на раджата те се превърнали в злато.

Потресен от това чудо, той едва се опомнил. Развикал се на пазачите да заловят птицата, но тя литнала и повече никой не я видял, защото помнела, че заради безгрижието си вече била губила свободата си.

Мъдрите казват:

Проверявай всяко нещо внимателно, дори да ти изглежда невъзможно.

КРЕДИТ: „The Tale of the Golden Droppings“, Приказка от Панчатантра; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu