Вълшебни приказки

Приказка за двете змииприказка от Панчатантра

Препоръчва се за възраст над 5 год.
3мин
чете се за

Живял някога един раджа, който непрестанно се измъчвал за сина си, защото бил тежко болен и от ден на ден все повече изнемощявал. Повикали прочути лекари от далечни страни, но никой не успял да изцели младия принц, защото в стомаха му била влязла змия. Опитали какво ли не, но всичко се оказало напразно.

Принцът също много се измъчвал да гледа колко е покрусен баща му. Една нощ тайно се измъкнал от палата и избягал. Отишъл в друга страна и там се заселил в един храм. Хранел се с подаянията, които му носели добри хора.

В тази страна управлявал могъщ раджа, който имал две млади дъщери, много начетени и образовани. Всяка сутрин те дълбоко се покланяли на баща си и молели да ги благослови.
– О, татко, ти сякаш ни даряваш всички земни радости, когато ни благославяш! – казвала едната дъщеря.
– О могъщи владетелю, благослови ни да получим плодовете, които нашите дела заслужават! – казвала другата дъщеря.

Думите на втората девойка ядосвали раджата и един ден той извикал своите велможи и заръчал:
– Нека дъщеря ми се порадва на плодовете, които заслужава! Оженете я за първия срещнат човек извън палата.

Царедворците извели момичето, но отвън нямало хора. Тогава влезли в храма, заварили младия човек и веднага ги оженили.

Принцесата била благочестива и почитала съпруга си като свой Бог. Тя била доволна и щастлива от брачния съюз. Двамата решили да заминат, защото не можели да продължат да живеят в храма.

Един ден по пътя принцът се уморил и поискал да отпочине под едно дърво. Заради тежката си болест той от ден на ден все повече отслабвал и не можел да върви дълго. Докато почивал, принцесата решила да иде до близкия пазар и да купи малко храна.

Когато се върнала, заварила съпруга си да спи дълбоко. От близкия мравуняк изпълзяла една змия. Младата съпруга тъкмо щяла да извика, когато видяла как от устата на мъжа ѝ изпълзяла друга змия. Тя се скрила и продължила да наблюдава.

Змията от мравуняка казала:
– Защо мъчиш този красив принц? Рискуваш живота си! Ако принцът изяде една супа от семена на кимион и синап, ще умреш със сигурност!
– Защо пазиш тези две делви злато, от които нямаш никаква полза? Рискуваш живота си! Ако някой излее вряла вода и масло върху мравуняка, със сигурност ще умреш – натякнала ядно другата змия.
Двете люто се скарали. Съскали, спорили и накрая всяка запълзяла към своето място, но принцесата вече знаела техните тайни.

Поднесла на съпруга си супа от семена на кимион и синап. След няколко часа младият принц оздравял и силите му се върнали. После двамата излели върху мравуняка вряла вода и масло, разкопали и извадили делвите със злато.

От този ден нататък двамата съпрузи заживели охолно и честито.

Мъдрите казват:

„Когато враговете ти се скарат, ще излезеш победител.“

КРЕДИТ: „The Tale of Two Snakes“, Приказка от Панчатантра; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022; КОРИЦА:неизв. автор;

prikazki.eu