Битови приказки

Клетият Ханс

Препоръчва се за възраст над 17 год.
1мин
чете се за

Старият Ханс се гърчел в предсмъртна агония. Пристигнал пасторът до смъртния му одър, за да му даде последно причастие.
– Ах – рекъл Ханс, – аз нямам нищо за губене освен нещастния си живот. Освен работа и мъка друго не видях на този свят. Там, дето никой не щеше да ходи, все пращаха клетия Ханс. Прекатуреше ли се колата, все на Ханс се падаше да оправя нещата.
– Радвай се тогава, скъпи ми приятелю – започнал пасторът да го теши. – Скоро ще се сложи край на твойте мъки и тегоби. Благословени са изстрадалите, тяхно ще е царството небесно.
– Ох – промълвил старият Ханс, – отсега си знам, че и горе няма да е леко. Сигурно и там ще се намери кой да ми опява:

„Ханс, запали слънцето! Ханс, угаси луната!“

– Ханс, запали слънцето!
– Ханс, угаси луната!
– Ханс, пускай гръмотевиците!
– Ханс, слагай ангелите да спят!

И след тези думи старият Ханс склопил очи, скръстил ръце и издъхнал.

КРЕДИТ: Le pauvre Hans>,1870 Édouard René de Laboulaye; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022; ИЛЮСТРАЦИИ: неизв. автор – „Derniers contes bleus“ 1903;

prikazki.eu