Битови приказки

Изборът

Препоръчва се за възраст над 17 год.
1мин
чете се за

Една жена отишла при деспота Ал-Хаджадж, който бил пленил нейните брат, син и съпруг. Скоро щял да ги екзекутира и затова клетницата денонощно стояла пред двореца и горко ридаела. Накрая Ал-Хаджадж решил да я изслуша и изпратил да я доведат при него.
– Защо ридаеш безспир пред моите порти? – попитал я той.
– Хвърлил си в затвора трима мъже от моето семейство. Пленил си моите брат, син и съпруг. Те са последните мъже в семейството. Как ще живеем, ако останем без тях?

Ал-Хаджадж бил прочут със своята безмилостност и жестокост, ала към нея усетил някаква жалост и рекъл:
– Ще удовлетворя молбата ти. Може да спасиш живота на един от тях. Но ти самата трябва да избереш кого.
Жената отвърнала без колебание:
– Освободи брат ми.

„Освободи брат ми!“

Ал-Хаджадж ахнал:
– Защо не избра сина или съпруга си?
Жената отвърнала:
– Друг син мога да родя, друг съпруг мога да намеря. Но брат си ще загубя завинаги.
Деспотът я подканил да обясни какво има предвид и тя продължила:
– Още съм млада и мога да родя друг син. Още съм хубава и лесно мога да си намеря съпруг. Но няма как да заменя брат си.
Ал-Хаджадж оценил тази мъдрост и рекъл:
– Вземи брат си и си върви.

КРЕДИТ: Тази приказка от Саудитска Арабия е преразказана от Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022 по „Choices“, Folktales from the Arabian Peninsula, Nadia Jameel Taibah & Margaret Read MacDonald, 2016, Libraries Unlimited; ИЛЮСТРАЦИЯ: „Аудиенция при емира“, Clément Pujol de Guastavino (Франция, 1850-1905)

prikazki.eu