Битови приказки

Смъртта, предрешена като петел

Препоръчва се за възраст над 17 год.

Съпругът на една жена бил на смъртното си ложе, а тя седяла неотклонно до леглото му и шумно се молела:
– Мили Боже, не го прибирай пръв. Нека смъртта отнесе мен вместо него!
Втръснало на свещеника, който също бдял до болника, от лицемерните ѝ приказки и рекъл:
– Щом видиш смъртта, ще я познаеш веднага. Винаги се появява предрешена като проскубан петел.
Жената продължила да моли смъртта:
– Не прибирай моя клет съпруг, мен отнеси вместо него!

Отецът хванал един петел, пооскубал му перата и го запрял на слънце да се позамае. Когато освободил птицата, тя се втурнала към стаята на болния с крясъци. Жената вдигнала очи и стреснато възкликнала:
– Мили Боже, ето я  смъртта!
Пъргаво скочила зад вратата, с пръст посочила съпруга си и викнала:
– Натам, натам! Ей го болният в леглото.

ПРЕВОД: Л.Петкова, ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu