Искам да знам

Как щиглецът получил своите цветове

2мин
чете се за

Когато ангелът, който имал мисия да нашари всички птици, изпълнил своята заръка, започнал да стърже палитрата си преди да се завърне у дома. Добре свършил своята работа – перата на всички пернати същества греели в хиляди прекрасни цветове.

Царственият орел бил празнично облечен с роба в златно и кафяво. Паунът получил опашка, блещукаща в зелено и лилаво, украсена сякаш със скъпоценни камъни. Черното сако на гарвана бляскало на слънцето все едно, че е метал – толкова прекрасно да го носиш. Канарчето станало жълтичко като лютиче, сойката получила сини като небето петънца, дори скромното врабче носело красива черна вратовртъзка, а домашният петел сияел в жълто, черно и червено.

Всички птици били много горди от външния си вид, пристъпвали напред назад, взирали се в отраженията си във водата и подвиквали на съседи и приятели да дойдат и да се порадват на хубостта им.

Само щиглецът не се присъединил към радостното оживление. Случило се така, че Ангела го пропуснал и той останал неошарен – сиво малко птиче всред пъстроцветната тълпа. Не веднъж то се опитвало да привлече вниманието на Ангела към себе си и когато видяло, че вече чисти палитрата и е почти готов да си замине, пристъпило напред и казало:

– Смили се над мен, добри ми Ангеле, и оцвети перцата ми като на другите, за да не ходя между тях засрамен. Аз нямам с какво да се похваля – не пея красиво като славея или дрозда, нито притежавам грацията на лястовичките. Ако остана без окраска, не ми остава нищо друго, освен да се крия между листата.

Ангела съжалил горкото птиче и с радост би го оцветил в прекрасни цветове, но уви – вече бил изчистил своята палитра. Затова извадил четката си, взел от всяка птичка по капчица боя и я поставил върху щиглеца. Смесил множеството прекрасни цветове с удивително умение и когато бил готов, птичката била преобразена. От най-безлична всред сияйната компания се превърнала в една от най-красивите.

Не е възможно с думи да се опише хубостта на цветовете, които Ангела дарил на щиглеца, но може да го видиш всеки ден, кацнал на магарешки бодил, да чурулика своята песен на благодарност и възхвала.

Щиглец, Familiar Wild Birds, W. Swaysland 1883

КРЕДИТ: How the Goldfinch Got His Colours, Folk Tales of beasts and men, 1918 Jean de Bosschère, – превод от английски език Лорета Петкова – ©prikazki.eu 2020, Илюстрации Jean de Bosschèreр

Всичкитворби