Битови приказки

Пияните гарги

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Тази история се случила в средата на зимата. Земята била покрита със сняг, а по пътя се задал Минхеер Ван Аш, който бил известен търговец на джин от град Алaст. Той возел към града две огромни бурета с джин, но не знаел, че едно от буретата било с малка дупка и докато карал, силната напитка капела по пътя и попивала в снега.

Покрай пътя в полето имало ято от петдесет гарги, които енергично ровели в снега за храна. Привлечени от силния и тежък мирис на разсипания алкохол, те хвръкнали на пътя, за да проучат какво мирише. Опитали от напоения с джин сняг и толкова им се харесал, че поели по следите на каруцата. Кълвели все повече и повече и накрая толкова се опиянили, че едва стояли на краката си. Някак си успели да се върнат на полето и много скоро цялото ято потънало в дълбок сън.

Скоро след това Малкия Пол, селянин, който работел в близката околност, поел напряко през полето да се прибира вкъщи и видял гаргите, легнали тихо и неподвижно на снега.
– Ах! – си казал той. – Ама че забавна гледка! Петдесет гарги, замръзнали до смърт в студа. Ще ги занеса у дома и ще ги оскубя. Пай от гарги е чудесно ястие и тази находка е повече от добре дошла в тези трудни времена!
Извадил връв от джоба си, вързал всички гарги за краката. Свършил работа и продължил за вкъщи, като влачел птиците след себе си.

Грубото тръскане и триене от влаченето по земята скоро освестило гаргите от тяхното пиянство. Всички се събудили и щом видели, че краката им са вързани, започнали да пляскат едновременно с крилете си със завидна точност и синхрон. За лош късмет Малкия Пол бил препасъл връвта с гаргите около кръста си, и когато петдесетте птици излетели, той не успял да се освободи и се издигнал с тях във въздуха.

Когато петдесетте гарги полетели, той не успял да се освободи.

С грачене и крякане литнали нагоре петдесетте гарги. Малкия Пол също литнал с тях, напразно викайки за помощ. Стигнали до облаците, потънали в тях и се изгубили в небето.

От този ден нататък няма помен нито от петдесетте гарги, нито от Малкия Пол.

КРЕДИТ: The drunken rooks, 1918 Jean de Bosschère, – превод от английски език Лорета Петкова – ©prikazki.eu 2020, Илюстрации Jean de Bosschère

prikazki.eu