Вълшебни приказки

Сватбата на мишкатаприказка от Панчатантра

Препоръчва се за възраст над 9 год.
4мин
чете се за

Имало едно време един ашрам на река на река Ганг, където група отшелници живеели в уединение и мир. Те предано следвали своя Гуру, който непрестанно медитирал и водел строг аскетски живот.

Веднъж, докато учителят се къпел в реката, над главата му прелетял ястреб, който носел в ноктите си мишка. Ненадейно клетницата се освободила и паднала право в ръцете на Гуру.

Учителят забелязал, че ястребът не спира да кръжи наоколо. Ако мишката останела сама, хищникът щял отново да я хване. Затова светият човек я сложил върху един лист на близкия баобаб и отново се изкъпал, за да се пречисти.

После, чрез небесната си сила, Гуру преобразил мишлето в малко момиченце и го занесъл в ашрама. Подал го на жена си и казал:
– Мила моя, ние нямаме деца. Моля те, приеми това момиченце като божия благословия.

Детето заживяло в ашрама под грижите и напътствията на самия Гуру. Израснала умна и мъдра, за гордост и радост на двамата съпрузи.

Един ден майката видяла, че девойката е пораснала и трябва да я оженят. Двамата родители решили, че тяхната забележителна дъщеря заслужава забележителен съпруг.

На сутринта с помощта на своята небесна сила Гуру призовал Бога на Слънцето и казал:
– Моля те, вземи дъщеря ми за жена. Искам да се ожените, ако тя е съгласна.
Ала дъщерята възразила:
– Тате, Бога на Слънцето осветява целия свят, но е непоносимо горещ и със свиреп нрав. Не искам да се женя за него. Умолявам те, намери ми по-добър съпруг.

Учителят се зачудил: „Кой е по-добър от Бога на Слънцето?“
Бога на Слънцето го посъветвал:
– Гуру, потърси Царя на Облаците. Той е по-силен от мен, защото може да закрие цялата ми светлина.

С небесната си сила учителят призовал Царя на Облаците и рекъл:
– Моля те, вземи дъщеря ми за жена. Искам да се ожените, ако тя е съгласна.
Ала дъщерята възразила:
– Тате, Царя на Облаците е мокър и студен. Не искам да се женя за него. Умолявам те, намери ми по-добър съпруг.

Учителят се зачудил: „Кой е по-добър от Царя на Облаците?“
Царя на Облаците го посъветвал:
– Гуру, потърси Властелина на Ветровете. Той е по-силен от мен, защото може да ме издуха.

С небесната си сила, учителят призовал Властелина на Ветровете и рекъл:
– Моля те, вземи дъщеря ми за жена. Искам да се ожените, ако тя е съгласна.
Ала дъщерята възразила:
– Тате, Властелина на Ветровете е твърде бърз и неуморен. Не спира да сменя посоката си. Не искам да се женя за него. Умолявам те, намери ми по-добър съпруг.

Учителят се зачудил: „Кой е по-добър от Властелина на Ветровете?“
Властелина на Ветровете го посъветвал:
– Гуру, потърси Господаря на Планините. Той е по-силен от мен, защото може да ме спре.

С небесната си сила учителят призовал Господаря на Планините и рекъл:
– Моля те, вземи дъщеря ми за жена. Искам да се ожените, ако тя е съгласна.
Ала дъщерята възразила:
– Тате, Господаря на Планините е много твърд и суров. Дори не помръдва. Не искам да се женя за него. Умолявам те, намери ми по-добър съпруг.

Учителят се зачудил: „Кой е по-добър от Господаря на Планините?“
Господаря на Планините го посъветвал:
– Гуру, потърси Мишия цар. Той е по-силен от мене, защото дълбае дупки в снагата ми.

И ето, с небесната си сила, учителят призовал Мишия Цар и рекъл:
– Моля те, вземи дъщеря ми за жена. Искам да се ожените, ако тя е съгласна.
Дъщерята видяла Мишия Цар и се влюбила в него. С поруменяло лице тя срамежливо приела да се оженят.

Със своята небесна сила Гуру превърнал дъщеря си в красива женска мишка, за да върши подобаващо всички задължения в своето ново семейство.

И така, дъщерята на Гуру се оженила.

Мъдрите казват:

Което е вродено, никога не се променя.

КРЕДИТ: „The Wedding of the Mouse“, Приказка от Панчатантра; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022; КОРИЦА: Bharati Dayal;

prikazki.eu