Битови приказки

Моряк

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Един селянин срещнал моряк, който се готвел да заминава надалеч и го попитал:
– Къде умря баща ти?
– На кораба – отговорил морякът.
– А дядо ти?
– И той е умрял в морето. Един ден излязъл на риболов, извила се ужасна буря и потънал с лодката си.
– А прадядо ти?
– И той е загубил живота си в морето.
– Добре, драги ми приятелю, ако бях на твое място, никога не бих припарил до морето.

След това морякът попитал селянина:
– А къде е умрял твоя баща?
– У дома в леглото.
– Ами дядо ти?
– И той също е умрял в леглото си.
– Тогава, скъпи ми приятелю, на твое място никога не бих посмял да си легна вкъщи на леглото.

prikazki.eu