Битови приказки

Приказка за една малка, малка баба

Препоръчва се за възраст над 3 год.
1мин
чете се за

Имало едно време една малка, малка баба, която живеела в една малка, малка къща.

Тя имала
малка, малка синя маса
и малко, малко синьо столче,
и малка, малка табуретка,
и малко, малко менче…

и малко, малко шарено коте, което казвало:
– Мяу-у-у!..

и малка, малка пъстра крава, която казвала:
– Му-у-у!

Един ден тази малка, малка баба взела свойто малко малко менче и издоила пъстрата си малка, малка крава.

Тя оставила пълната до горе малка, малка купа с мляко на синята си малка, малка маса.

Не щеш ли, вътре влязло шареното малко, малко коте.

То първо скочило на тази малка, малка табуретка, после на синичкото малко, малко столче.

Накрая се качило върху синичката малка, малка маса и излочило всичкото мляко.

Тогава тази малка, малка баба влязла вътре.

Пссст, лакомо коте такова!

Скочило шареното малко, малко коте, хукнало към гората и никога повече не се прибрало.

(Ех, кой знае, може пък накрая и да се е прибрало.)

КРЕДИТ: По „Sagan om den lilla, lilla gumman“, 1897 г., Elsa Beskow; ИЛЮСТРАЦИИ: Elsa Beskow; ПРЕРАЗКАЗ И АДАПТАЦИЯ: Л.Петкова © prikazki.eu 2023 г;

prikazki.eu