Битови приказки

Петнистото кученцеприказка за едно бездомно кученце

Препоръчва се за възраст над 3 год.
2мин
чете се за

Петнистото кученце беше бездомно. Сам-само, то седеше в ъгъла на оживената улица.

Хората минаваха забързано край него.

Нито някой го погали, нито му се усмихна.

Петнистото кученце си търсеше дом.

Надникна във витрината на пекарната.

Видя сладкиши…

  и торти…

и ябълков пай.  

– Мястото ми е в пекарната! – рече си то и весело размаха опашка.

Ала тъкмо да влезе и пекарят се развика:
– Махай се! Махай се!

Петнистото кученце продължи по оживената улица. Скоро спря пред…

магазина за играчки.

Надникна вътре и видя…

плюшки,
колички,
кукли и
топки.

– Може мястото ми да е в този магазин!? – рече си Петнистото кученце.

Тъкмо влезе и продавачът се развика:
– Хей, хей! Вън от тука!

Петнистото кученце хукна към съседната бакалия.

Спря и надникна през витрината на магазина.

Сещате ли се какво видя?

Сандвичи и наденички,

мляко и сирене.

– Май мястото ми е в бакалията!? – каза си Петнистото кученце и се претърколи весело.

Тъкмо да влезе и продавачът му рече:
– Я виж табелата – тук е забранено за кучета.

Точно тогава едно момиченце мина край него. То му подаде кучешка бисквитка и възкликна:
– Ох, горкичкото!

Свечери се. Петнистото кученце приседна до вратата на една висока сграда. Беше сам-самичко.

Край него мина нощният пазач, погали го по главичката и въздъхна:
– Ох, горкичкото!

Скоро стана тъмно. Петнистото кученце не виждаше почти нищо. Но можеше да чува. И да души.

Пук-пук! Прааас! Пук-пук!
Това пък какво е?

„Душ-душ!“ – сбърчи носле и задуши бездомното кученце.
Усети лют дим!

Ввдигна глава и видя, че високо горе от един прозорец излизат грамадни пламъци.

Петнистото кученце се разлая.
Лаеше
и лаеше,
и лаеше
тъй шумно…

че нощният пазач го чу.

Видя пожара и веднага включи алармата.

Съвсем скоро по улицата се зададе пожарната кола и спря точно пред горящата сграда.

За нула време пожарът бе угасен.

– Това кученце спаси сградата – рече нощният пазач.
– Чие е? – попита Джо, пожарникарят.

– Бездомно е – отвърна нощният пазач.
– Вече не е – усмихна се Джо, пожарникарят. – Най-доброто място за това пожарникарско куче е пожарната.

– Петнисто кученце, хайде да си ходим!
И те се прибраха у дома.

КРЕДИТ: Polka-Dot Puppy – 1988; АВТОР: Jane Belk Moncure; ИЛЮСТРАЦИИ: Helen Endres; ПРЕВОД: Л.Петкова

prikazki.eu