Басни & Истории за животни

Приказка за две лоши мишки

5мин
чете се за

На малката W. M. L. W., която имаше куклена къщичка

Имало едно време една очарователна куклена къщичка. Тя била с червени тухлени стени, бели прозорчета с муселинени пердета, красива порта и коминче.

Там живеели куклите Лусинда и Джейн. Къщичката принадлежала на Лусинда, а Джейн била нейната готвачка.

Никога Лусинда не поръчвала какво да се сервира, а и Джейн никога не готвела, защото храната им била доставена готова, в кутия с талаш, за да не се разсипва.

Вътре имало два червени омара, шунка, риба, пудинг и малко плодове – портокали и круши.

Разбира се, храната не можела да се вади от чиниите, но всичко изглеждало толкова красиво.

Една сутрин Лусинда и Джейн излезли на разходка. Нямало никой в детската стая и било много тихо. Изведнъж откъм ъгъла на камината, където имало малка дупка под перваза, се дочуло тупуркане и драскане.

Дребосъка Том подал за миг глава и се скрил. После пак надникнал.

Дребосъка Том бил мишок.

Минутка след това Хунка Мунка – съпругата му, също подала глава и като видяла, че стаята е празна, изприпкала до сандъчето за въглища.

Куклената къща се намирала от другата страна на камината. Дребосъка Том и Хунка Мунка пресекли внимателно килимчето, постлано пред огнището. Натиснали портата – тя не била заключена.

Дребосъка Том и Хунка Мунка се качили на горния етаж и надникнали в дневната. После изцвърчали от радост!

Колко вкусна вечеря била сложена на масата! Имало тенекиени лъжички, ножчета и вилички от олово и две столчета за кукли – всичко толкова удобно!

Дребосъка Том веднага се захванал да нареже шунката. Изглеждала тъй свежа и червена, прошарена с апетитни ивички сланинка.

Ножът отскочил и го наранил. Той веднага пъхнал пръста си в устата.
– Не е добре сварена, много е корава. Хунка Мунка, я опитай ти!

Хунка Мунка се изправила на стола и опитала да среже шунката с другия оловен нож.
– Твърда е като шунката на бакалина, – отбелязала тя.

Внезапно парчето шунка се отлепило от чинията и се търкулнало под масата.
– Остави го, – казал Дребосъка Том. – Хунка Мунка, я подай рибата насам!

Хунка Мунка се опитала да я повдигне с тенекиената лъжица, но рибата била залепена за чинията.

Тогава Дребосъка Том много се ядосал. Избутал шунката изпод масата и започнал да я удря с машата и ръжена – бум, бум, тряс, тряс!

Шунката се разхвърчала на парчета. Чак тогава мишките разбрали, че била направена от гипс!

Гневът и разочарованието на мишките били безкрайни. Натрошили пудинга, омарите, крушите и портокалите.

Не успели да отлепят рибата от чинията и ядосано я метнали в огненочервените пламъци на камината. Но те били направени от разтегателна хартия и разбира се нищо не изгоряло.

Дребосъка Том се мушнал в комина и се изкачил догоре – сажди нямало.

Докато Дребосъка Том бил в комина, Хунка Мунка преживяла ново разочарование. Открила няколко тенекиени кутии в шкафа с етикети: „Ориз“, „Кафе“, „Нишесте“. Но когато ги обърнала, отвътре се изсипали черни и червени мъниста.

После двете мишки се заловили да направят колкото се може повече бели, особено Дребосъка Том! Той измъкнал дрехите на Джейн от гардероба в спалнята и ги метнал през прозореца.

Хунка Мунка била по-въздържана. Измъкнала половината перушина от възглавницата на Лусинда, но си спомнила, че тя самата се нуждае от пухено легло.

Двамата с Том свалили възглавницата долу и я пренесли през килимчето пред камината. Хич не било лесно да се провре тази възглавница през мишата дупка, но някак си успели.

После Хунка Мунка се върнала обратно и понесла един стол, библиотека, кафез за пойни птички и още малко дреболии. Библиотеката и птичият кафез не могли да минат през мишата дупка.

Хунка Мунка ги оставила под сандъчето за въглища и отишла да вземе една бебешка люлка.

Тъкмо Хунка Мунка пренасяла втория стол, когато чула отвън гласове. Мишките се шмугнали обратно в дупката си миг преди куклите да влязат в детската стая.

Само каква гледката се разкрила пред очите на Джейн и Лусинда!

Лусинда седнала върху счупената кухненска печка и вперила напред очи, а Джейн се облегнала на кухненския шкаф и се усмихнала. Но и двете не проронили ни дума.

Библиотеката и птичият кафез били спасени под сандъчето за въглища, но Хунка Мунка успяла да отмъкне люлката и някои рокли на Лусинда.

Освен това задигнала и две-три полезни тенджери, тигани и още няколко неща.

Момиченцето, на което била кукленската къщичка, заявило:
– Ще си взема кукла, облечена като полицай!

Но бавачката решила друго:
– Ще поставим капан за мишки!

И така, това е историята за двете Лоши Мишки. В крайна сметка те не се оказали тъй лоши, защото Дребосъка Том платил за всичко, което счупил.

Той намерил изкривена шестпенсова монета под килимчето пред камината. В коледната нощ двамата с Хунка Мунка я пъхнали в един от чорапите на Лусинда и Джейн.

Много рано всяка сутрин, преди някой да е станал от сън, Хунка Мунка излизала с лопатка и метла и премитала куклената къща!

КРЕДИТ: The Tale of Two bad Mice, 1904 Beatrix Potter – превод от английски език Лорета Петкова – ©prikazki.eu 2020, ИЛЮСТРАЦИИ: Биатрикс Потър

Всичкитворби