Басни & Истории за животни

Приказка за две лоши мишки

Препоръчва се за възраст над 3 год.
5мин
чете се за

На малката W. M. L. W., която имаше куклена къщичка

Имало едно време една очарователна куклена къщичка. Тя била с червени тухлени стени, бели прозорчета с муселинени пердета, красива порта и коминче.

Там живеели куклите Лусинда и Джейн. Къщичката принадлежала на Лусинда, а Джейн била нейната готвачка.

Никога Лусинда не поръчвала какво да се сервира, а и Джейн никога не готвела, защото храната им била доставена готова, в кутия с талаш, за да не се разсипва.

Вътре имало два червени омара, шунка, риба, пудинг и малко плодове – портокали и круши.

Разбира се, храната не можела да се вади от чиниите, но всичко изглеждало толкова красиво.

Една сутрин Лусинда и Джейн излезли на разходка. Нямало никой в детската стая и било много тихо. Изведнъж откъм ъгъла на камината, където имало малка дупка под перваза, се дочуло тупуркане и драскане.

Дребосъка Том подал за миг глава и се скрил. После пак надникнал.

Дребосъка Том бил мишок.

Минутка след това Хунка Мунка – съпругата му, също подала глава и като видяла, че стаята е празна, изприпкала до сандъчето за въглища.

Куклената къща се намирала от другата страна на камината. Дребосъка Том и Хунка Мунка пресекли внимателно килимчето, постлано пред огнището. Натиснали портата – тя не била заключена.

Дребосъка Том и Хунка Мунка се качили на горния етаж и надникнали в дневната. После изцвърчали от радост!

Колко вкусна вечеря била сложена на масата! Имало тенекиени лъжички, ножчета и вилички от олово и две столчета за кукли – всичко толкова удобно!

Дребосъка Том веднага се захванал да нареже шунката. Изглеждала тъй свежа и червена, прошарена с апетитни ивички сланинка.

Ножът отскочил и го наранил. Той веднага пъхнал пръста си в устата.
– Не е добре сварена, много е корава. Хунка Мунка, я опитай ти!

Хунка Мунка се изправила на стола и опитала да среже шунката с другия оловен нож.
– Твърда е като шунката на бакалина – отбелязала тя.

Внезапно парчето шунка се отлепило от чинията и се търкулнало под масата.
– Остави го – казал Дребосъка Том. – Хунка Мунка, я подай рибата насам!

Хунка Мунка се опитала да я повдигне с тенекиената лъжица, но рибата била залепена за чинията.

Тогава Дребосъка Том много се ядосал. Избутал шунката изпод масата и започнал да я удря с машата и ръжена – бум, бум, тряс, тряс!

Шунката се разхвърчала на парчета. Чак тогава мишките разбрали, че била направена от гипс!

Гневът и разочарованието на мишките били безкрайни. Натрошили пудинга, омарите, крушите и портокалите.

Не успели да отлепят рибата от чинията и ядосано я метнали в огненочервените пламъци на камината. Но те били направени от разтегателна хартия и разбира се нищо не изгоряло.

Дребосъка Том се мушнал в комина и се изкачил догоре – сажди нямало.

Докато Дребосъка Том бил в комина, Хунка Мунка преживяла ново разочарование. Открила няколко тенекиени кутии в шкафа с етикети: „Ориз“, „Кафе“, „Нишесте“. Но когато ги обърнала, отвътре се изсипали черни и червени мъниста.

После двете мишки се заловили да направят колкото се може повече бели, особено Дребосъка Том! Той измъкнал дрехите на Джейн от гардероба в спалнята и ги метнал през прозореца.

Хунка Мунка била по-въздържана. Измъкнала половината перушина от възглавницата на Лусинда, но си спомнила, че тя самата се нуждае от пухено легло.

Двамата с Том свалили възглавницата долу и я пренесли през килимчето пред камината. Хич не било лесно да се провре тази възглавница през мишата дупка, но някак си успели.

После Хунка Мунка се върнала обратно и понесла един стол, библиотека, кафез за пойни птички и още малко дреболии. Библиотеката и птичият кафез не могли да минат през мишата дупка.

Хунка Мунка ги оставила под сандъчето за въглища и отишла да вземе една бебешка люлка.

Тъкмо Хунка Мунка пренасяла втория стол, когато чула отвън гласове. Мишките се шмугнали обратно в дупката си миг преди куклите да влязат в детската стая.

Само каква гледката се разкрила пред очите на Джейн и Лусинда!

Лусинда седнала върху счупената кухненска печка и вперила напред очи, а Джейн се облегнала на кухненския шкаф и се усмихнала. Но и двете не проронили ни дума.

Библиотеката и птичият кафез били спасени под сандъчето за въглища, но Хунка Мунка успяла да отмъкне люлката и някои рокли на Лусинда.

Освен това задигнала и две-три полезни тенджери, тигани и още няколко неща.

Момиченцето, на което била кукленската къщичка, заявило:
– Ще си взема кукла, облечена като полицай!

Но бавачката решила друго:
– Ще поставим капан за мишки!

И така, това е историята за двете Лоши Мишки. В крайна сметка те не се оказали тъй лоши, защото Дребосъка Том платил за всичко, което счупил.

Той намерил изкривена шестпенсова монета под килимчето пред камината. В коледната нощ двамата с Хунка Мунка я пъхнали в един от чорапите на Лусинда и Джейн.

Много рано всяка сутрин, преди някой да е станал от сън, Хунка Мунка излизала с лопатка и метла и премитала куклената къща!

КРЕДИТ: The Tale of Two bad Mice, 1904 Beatrix Potter – превод от английски език Лорета Петкова – ©prikazki.eu 2020, ИЛЮСТРАЦИИ: Биатрикс Потър

prikazki.eu