Битови приказки

История за сприхавия лош заек

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Ето е един лош и сприхав Заек. Вижте недодяланите му мустаци, нокти и щръкналата му опашка.

Това е един мил и възпитан Заек. Неговата майка му е дала морков.

Лошият Заек също иска морков.

Дори не казва „Моля.“ Направо граби!

И много лошо одрасква добрия Заек.

Добрият Заек се отправя бавно настрани и се скрива в една дупка. Става му мъчно.

Това е мъж с пушка.

Той вижда нещо, седнало на пейката. Струва му се, че това е много странна птица!

Той се промъква бавно зад дърветата.

И после стреля – Бум!

Ето какво става!

Това е всичко, което е останало на пейката, когато мъжът дотичва с пушката.

Добрият Заек наднича от своята дупка,

и вижда, че лошият Заек препуска без опашка и мустаци!

КРЕДИТ: The Story of a Fierce Bad Rabbit, 1906 Beatrix Potter – превод от английски език Лорета Петкова – ©prikazki.eu 2020, ИЛЮСТРАЦИИ: Биатрикс Потър

prikazki.eu