Битови приказки

История за сприхавия, лош заек

Ето е един сприхав и лош Заек. Вижте недодяланите му мустаци, нокти и щръкналата му опашка.

Това е един мил и възпитан Заек. Неговата майка му е дала морков.

Лошият Заек също иска морков.

Дори не казва „Моля.“ Направо граби!

И много лошо одрасква добрия Заек.

Добрият Заек се отправя бавно настрани и се мушва в една дупка. Става му мъчно.

Това е мъж с пушка.

Той вижда нещо седнало на пейката. Струва му се, че това е много странна птица!

Той се промъква бавно зад дърветата.

И после стреля – Бум!

Ето какво става –

Но това е всичко, което намира на пейката, щом дотичва с пушката.

Добрият Заек наднича от своята дупка,

И вижда как лошият Заек препуска без опашка и мустаци!

КРЕДИТ: The Story of a Fierce Bad Rabbit, 1906 Beatrix Potter – превод от английски език Лорета Петкова – ©prikazki.eu 2020, Илюстрации Беатрикс Потър

Всичкитворби