Басни & Истории за животни

Изгубеното пиленце

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Мама кокошка има много пиленца.

Мама кокошка извежда пиленцата в градината.

Малките пиленца хукват да играят.

Това пиленце побягва самичко нанякъде.

Пиленцето се изгуби.

Всички други пиленца се прибират.

Скоро се стъмва. Изгубеното пиленце е много изплашено. Започва да вика мама кокошка.

Мама кокошка му отговаря.

Изгубеното пиленце тича към нея.

И мама го прибира у дома.

The lost baby chick, автор на текста и илюстратор – неизв., Източник: archive.org ПРЕВОД от английски език Лорета Петкова ©prikazki.eu 2021

prikazki.eu