Басни & Истории за животни

История за госпожица Бебка

Препоръчва се за възраст над 3 год.
1мин
чете се за

Това котенце е госпожица Бебка. На нея ѝ се струва, че чува мишка!

Това е Мишо, който наднича зад шкафа и се закача с госпожица Бебка. Той не се плаши от мънички котенца.

Госпожица Бебка скача твърде късно. Тя изпуска мишката и си чуква главата.

Тя научава, че този шкаф е прекалено корав!

Качен отгоре на шкафа, Мишо наблюдава госпожица Бебка.

Госпожица Бебка връзва на главата си кърпа за прах и сяда пред камината.

Мишо мисли, че тя изглежда много болна. Той се плъзва надолу по шнура на звънеца.

Госпожица Бебка изглежда още по-зле. Мишо се приближава още повече.

Госпожица Бебка държи главата си с лапички, но наблюдава през дупчица в кърпата. Мишо приближава прекалено много.

Внезапно госпожица Бебка скача отгоре му!

Както Мишо се подиграваше с госпожица Бебка – така и тя се подиграва с Мишо, което от нейна страна изобщо не е хубаво.

Тя го връзва в кърпата за прах и го подхвърля като парцалена топка.

Но е забравила, че кърпата има дупка и когато я развързва – мишката я няма!

Мишо се е проврял през дупката и е избягал. А сега танцува весело върху шкафа!

КРЕДИТ: The Story of Miss Moppet, 1906 Beatrix Potter – превод от английски език Лорета Петкова – ©prikazki.eu 2020, ИЛЮСТРАЦИИ: Биатрикс Потър

prikazki.eu