Битови приказки

Все аз, все аз…

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Един баща рекъл на синовете си:
– Утре майка ви ще направи баница. Кой ще яде?
Зарадван, най-големият син отвърнал:
– Тате, аз ще я изям!
– Утре аз ще заколя прасето. Кой ще яде? – продължил бащата.
Същото момчето пак се провикнало:
– Тате, аз и него ще изям!
– Утре нивата трябва да се изоре. Кой ще оре?
– Е, все аз, все аз! Нека някой друг да е сега! – възкликнал синът.

КРЕДИТ: преразказ на Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021; по „Кой ще работи и кой ще яде“, българска народна приказка, „Весели народни приказки“, 1974 НМ;

prikazki.eu