Битови приказки

Делба по братски

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Майката на Иванчо му подала една ябълка и му казала:
– Ето, вземи и я раздели по братски със сестра си.
– Какво значи това – да я разделя по братски? – попитал Иванчо.
– Това означава, че ти трябва да дадеш по-хубавото парче на сестра си.

Иванчо се позамислил малко, после като подал ябълката на сестра си ѝ казал:
– Моля ти се, вземи тази ябълка и я раздели по братски.

Публикувана във в.Поточе, бр.10, 1927, КОРИЦА:

prikazki.eu