Битови приказки

Най-хубавите ръце

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Край една река седели три богати жени. Те се хвалели една на друга:
– Моите ръце са много хубави! – казала едната.
– Моите са още по-хубави! – обадила се втората.
– А моите са най-хубави! – рекла третата.

„Ето най-хубавите ръце!“

Към тях се приближила една старица.
– Коя от нас има най-хубави ръце, бабо?
Старата жена се озърнала. Наблизо копаела бедна селянка.
– Ето тази жена има най-хубавите ръце – казала старицата и посочила селянката. – Хубави са само тези ръце, които се трудят.

КРЕДИТ: из „Буквар за първи клас“, 1985 г; ИЛЮСТРАЦИЯ: Ралица Николова;

prikazki.eu