Битови приказки

Най-голямото богатство

Един златар отивал на събор. Нападнали го разбойници и му взели всичките златни и сребърни накити, що носел да продава.
– Главатарю, – обърнал се златарят към водача на разбойниците – блаrодаря ви, че ми оставихте най-голямото богатство..
– Казвай, де е то! – изревал главатарят.
– Оставихте ми златните ръце, с които съм направил тия накити. С тях аз пак ще спечеля.

Така станало. 3латарят спечелил със своя занаят повече, отколкото му взели, а разбойниците били заловени и осъдени.

КРЕДИТ: Най-голямото богатство, Народна прикаэка, Буквар и първа читанка, 1947г.; Илюстрация: Буквар и първа читанка, 1947г.

Всичкитворби