Битови приказки

Посмали, манго

Отишъл манго в гората за дърва. Шумка паднала и трепнало манговото юнашко сърце. Той хвърлил брадвата и хукнал да бяга.

Стигнал вкъщи и завикал:
— Жено, жено, остави се!
— Какво има, мъжо?
— Да видиш, жено, каква голяма мечка видях! Колкото планината голяма!
— Посмали, манго!
— Ех, да не беше голяма колкото планината, ама от къща по-голяма беше.
— Посмали, манго!
— Горе-долу колкото вратата беше.
— Посмали, манго!
— Koлкото стола беше.
– Посмали, манго!
— Ех, жено, как да ти кажа! Шумка шумна, сърце трепна и аз – дим да ме няма!

КРЕДИТ: Посмали, манго, Българска народна приказка, Буквар и първа читанка, 1947г.

Всичкитворби