Битови приказки

Да има в какво да те храня

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Живял някога един старец, който имал само един син. Лека полека годините на бащата натежали – много остарял и нямал сили вече да работи.

Един ден синът му казал:
– Само ни хабиш хляба. Иди да лежиш в кошарата.
Клетият старец отишъл и легнал в кошарата. Синът донесъл малко сух хляб и му го изсипал в свинското корито. Старецът започнал да плаче.

Видяло внучето всичко, грабнало теслата и започнал да дълбае един пън. Баща му го попитал какво прави.
– Правя ти корито – отвърнало момчето, – та когато остарееш като дядо, да има в какво да те храня.

Смаял се бащата, па помислил, помислил и прибрал баща си в къщата.

КРЕДИТ: преразказ на Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021; по „Да има в какво да те храня“, българска народна приказка, „Весели народни приказки“, 1974 НМ;

prikazki.eu