Басни & Истории за животни

И хитрецът се излъгва

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Хванала си веднъж кума Лиса тлъста селска гъска, натиснала я с лапите си, готова да я схруска, и сладко я попитала:
– Какво би ти сторила с мене, ако аз бях на твое място сега, тлъста гъско?
– О, нито за минутка не бих се замислила – отговорила гъската, – веднага бих вдигнала лапи към небето, затворила бих очи и топла благодарствена молитва бих отправила към бога, задето ми е изпратил такъв вкусен обяд и… после ще те изям.
– О, много умно – казала Лисицата. – Така и аз ще направя.

И вдигнала кума Лиса лапи към небето, затворила унесено очи и зачела молитва. Но тъкмо се готвела да каже: „Благодаря ти, царю небесни, за сладкия обяд“, чула шум от криле.

Тя отворила очи и…

Het leelijke eendje, Vignerot, Demoulin & Co. Rougeron, 1900 Rijks Museum

И видяла как гъската литнала високо, високо и се изгубила.

КРЕДИТ: Приказката е публикувана през 1908, КОРИЦА: Диви животни – лисица, Hermann van der Moolen, 1843 – c. 1920, Rijks Museum

prikazki.eu