Стихове & Песни

Приказка

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Познавам две деца –
момченце и момиче,
две хубави деца –
братче и сестриче.

Момченцето е мило,
момиченцето – сладко,
те весело живеят
при мама и при татко.

Във тяхната къща,
благата, честита,
има нейде тайно
една пръчка скрита.

Когато децата
вдигнат много врява,
тя мигом излиза
и вир въдворява.

prikazki.eu