Стихове & Песни

Страшен сън

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Дълго Чочо се мъчи,
И уроците учи.

Но го тежък сън обори
И очите му затвори.

И видя той сън ужасен –
Толкоз страшен, толкоз ясен:

Сам, изключен от класа,
Той се скита из леса.

Студ земята вледенил,
Сняг на преспи я покрил.

А високо в небесата
Светят страшно при луната –

Вместо ясните звездици –
Двойки, нули, единици…

КРЕДИТ: Стихотворението е публикувано във вестниче за деца „Чавче“, бр.4 1913, Редактор Елин Пелин, Издател: П.Делчев, София; КОРИЦА: Спящо момче, Albert Funke Küpper, 1904 – 1934, Rijks Museum

prikazki.eu