Стихове & Песни

Ясна басня

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Веднъж Лисана, вълчата кумица,
Срещна кучета в една горица,
И в борба свирепа и юнашка,
Кумицата остана без опашка…

Та от тогава тя раздава ум
На другите лисици и на своя кум.
Че без опашка било по-практично,
По-хубаво и някак по-прилично…

КРЕДИТ: Стихотворението е публикувана за пръв път във вестниче за деца „Чавче“, бр.2 1913, Редактор Елин Пелин, Издател: П.Делчев, София; КОРИЦА: Фрагмент (модифициран от prikazki.eu) от гравюра на детска приказка R. G. Rijkens, Jan Oomkens, 1827, експонат в Rijks Museum

prikazki.eu