Басни & Истории за животни

Вълчо и Лисана

Препоръчва се за възраст над 3 год.

– Мари, кумице Лисано,
де си ранила тъй рано?

– Ходихме, Вълчо, с децата
грозде да зобим в лозята.

– Мари, кумице Хитрано,
рухото ти е съдрано.

– Миткал си, Вълчо, в тъмите,
та ти не видят очите.

– Мари, Лисанке устата,
де ти остаха децата?

– Пратих ги, Вълчо, с пъдаря
да поразгледат пазаря.

– Лисано, майка юнашка,
защо си днес без опашка?

– Скрих я зарана в долапа,
да я росата не цапа.

prikazki.eu