Басни & Истории за животни

Къса приказчица

Препоръчва се за възраст над 3 год.
1мин
чете се за

мравки-черноглавки настригали вълна от гъсеници, изтъкали си три торбици, па ги преметнали на черните си гърбици, окачили си три кратунки от чунки, накитили се с три китки от три маргаритки, вдигнали три сопи от конопи и тръгнали за снопи.

Но сред пътя им се явило ужасно страшило – една лоша гъска, която взела да съска.

Уплашили се тогава трите мравки-черноглавки, хвърлили трите торбици от гъсеници, трите кратунки от чунки, трите китки от маргаритки и трите сопи от конопи и се окопали във дълбоки окопи.

Ала гъската видяла край пътя във канала едно голямо корито със жито, па се спряла и след като едно зрънце изяла, отишла на близката речица да пие водица.

Станали тогава трите мравки-черноглавки, преметнали на черните си гърбици трите торбици от гъсеници, окачили си трите кратунки от чунки, накитили се с трите китки от маргаритки, вдигнали трите сопи от конопи и тръгнали пак за снопи.

Ала гъската се била вече напила и пак тичала към тях със всичка сила.

Уплашили се тогава трите мравки-черноглавки, хвърлили трите торбици от гъсеници, трите кратунки от чунки, трите китки от маргаритки и трите сопи от конопи и пак се окопали във дълбоки окопи.

Ала гъската видяла пак на пътя във канала голямото корито с жито, па се спряла и като още едно зрънце изяла, отишла пак на близката речица да пие водица.

Станали тогава трите мравки-черноглавки, преметнали на черните си гърбици трите торбици от гъсеници – и тъй нататък, и тъй нататък, доразкажи приказката ти, но бъди кратък и я свърши, щом гъската изяде всичкото жито от голямото корито.

prikazki.eu