Битови приказки

Ако искаш ред

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Една стопанка забелязала, че от година на година къщните ѝ работи вървят зле, а имотът ѝ все повече намалява. Отишла при един мъдър старец за съвет. Той влязъл в съседната стаичка, донесъл едно заключено сандъче и казал на жената:
– Три пъти денем и три пъти нощем ще разнасяш това сандъче из дома си: в кухнята, в зимника, в обора – из всяко кътче на къщата ти. Прави това една година и всичко ще се оправи. Догодина ще ми върнеш сандъчето.

Домакинята взела сандъчето и започнала да го разнася из дома си. Слязла в зимника и видяла, че слугата си бил наточил кана винце – седи и си пийва. В кухнята заварила слугинята да си пържи яйца. В обора видяла, че на коня вместо ечемик било дадено само сено, а кравата била затънала в смет и мръсотия. Ден след ден жената откривала нещо нередно.

Минала годината. Стопанката отнесла сандъчето на стареца и му казала с голямо доволство:
– Сега работата върви много добре. Остави ми, моля те, сандъчето още една година. В него има някаква магия, която пази имота.
При тези думи старецът се засмял и казал:
– Сандъчето не мога да ти оставя. Но ще ти дам магията, която е в него.
После отворил сандъчето и извадил отвътре къс хартия на който пишело:

„Ако искаш ред вкъщи,
наглеждай сам всичко.“

КРЕДИТ: „Ако искаш вкъщи ред“, неизв. автор – в.„Врабче“, бр.8 (1937 – 1938 година), издава „Хемусъ“; РЕДАКЦИЯ: ©prikazki.eu 2023;

prikazki.eu