Битови приказки

Има късметлии по света!

Препоръчва се за възраст над 9 год.

На връщане от работа един бедняк приседнал да си почине малко пред хубава голяма къща. Краката му били боси, натъртени и наранени.

Погледнал той красивата къща и си рекъл:
„Този човек трябва да е много богат, щом е вдигнал тази къща за чудо и приказ.“

Докато сиромахът гледал, към къщата приближил един господин във файтон с хубави, скъпи коне.

„Виж ти с какви коне се разхожда! Колко ли ще са хубави и обувките му, пък аз горкият ходя бос! – помислил си беднякът. – Ех, има късметлии по света!“

Спрял файтонът пред вратата и слугите се спуснали да посрещат господаря си. Вдигнали го на ръце и го внесли в дома – богаташът бил сакат, нямал крака.

КРЕДИТ: „Босъ и сакатъ“, неизв. автор, „Дѣтска Радостъ“, 1912 г, кн.1; РЕДАКЦИЯ: ©prikazki.eu 2023г.;

prikazki.eu