Битови приказки

Докъде стига далечината

Препоръчва се за възраст над 9 год.
2мин
чете се за

Живял някога един български цар, който бил умен, справедлив и находчив. Ала неговите боляри често го занимавали с неразумни желания, от които нямало да излезе нищо добро за народа. Веднъж при него се явили трима знатни царедворци с подобни просби. Владетелят ги изслушал внимателно и ги поканил да се поразходят заедно.

Излезли от града и тръгнали през полето. Вървели, вървели и видели един старец, който орял с два чифта волове. На млади години този орач бил един от най-добрите царски войници, който освен с храбростта си бил прочут с остроумието и шегите си. Царят го познал и спрял да го поздрави:
– Е, приятелю, днес докъде стига далечината?
– Едвам до рогата на първия чифт волове, царю честити!
– А колко останаха от трийсет и двата?
– Само половината.
– Но все още можеш да острижеш три кози, нали?
– С Божията помощ, ще се справя.

Царят се засмял, взел си сбогом и всички продължил разходката. Когато се върнали в двореца, владетелят се обърнал към тримата боляри и казал:
– Ще удовлетворя молбите ви, ако до утре отгатнете за какво говорихме със стареца.

Мислили, мислили тримата, но не могли да се сетят и решили да идат при селянина. Заварили го на полето и поискали да им обясни какво значи първият въпрос.
– Ще го разтълкувам, ако ми дадете сто жълтици – отвърнал старецът.
Дали му и той казал:
– Когато бях млад, за мен далечината се простираше чак до планините. Очите ми бяха силни и виждах всичко. Ала сега съм стар и немощен, та далечината се приближи до рогата на първия чифт волове, защото по-нататък не виждам.
– Добре, но какво значи вторият въпрос? – продължили да питат болярите.
– Ще ви кажа – рекъл старецът, – ако ми дадете двеста жълтици.
Царедворците се намусили, но нямало как и дали парите.
– Царят ме попита колко зъба имам. По-напред имах трийсет и два, но сега ми останаха половината.
– Та това било лесно! – възкликнали болярите. – Хайде, разтълкувай ни и третия въпрос, който е най-труден!
– Наистина е труден – отвърнал старецът, – и за по-малко от триста жълтици няма да го обясня.
Царедворците, макар и с яд, наброили жълтиците. Тогава старецът се усмихнал и рекъл:
– Под трите кози царят разбираше вас тримата и ме попита дали съм още достатъчно хитър, че да извлека полза от вашата глупост.

Думите на стареца така засрамили знатните боляри, че повече не помислили да занимават царя със своите глупости.

КРЕДИТ: „Уменъ селянинъ“, неизв. автор – в.„Врабче“, бр. 7 (година 16-та), издава „Хемусъ“; РЕДАКЦИЯ: ©prikazki.eu 2023;

prikazki.eu