Стихове & Песни

За дренки

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Тръгнала баба с торбата
дренки да търси в гората.
Срещнала ми я Мецана
горе на Пуста поляна –
хукнала баба да бяга,
хвърлила тежка тояга:
„Олеле варе, бре варе,
няма ли близо дървари!“

prikazki.eu