Стихове & Песни

Чудното хоро

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Сбрали ми се три щурци,
трима майстори свирци,

викнали си за другар
Бръмча, славен тъпанар,

седнали ми в чуден кът,
сред поле на кръстопът,

плюли смело на ръце
и засвирили хорце.

Щом се чуло цигу-циг,
всички хукнали във миг:

тоя тука гологлав,
оня тамо без ръкав,

друг пък тича като луд,
със един цървул обут –

тъй се сбрали сто села
с росни китки на чела.

Хороводец Патаран
води танеца засмян

и свирците свирят,
хей, та земята се люлей:

„Ци-гу, ми-гу, ти-та-тай,
смахнат свири, луд играй,

тумба-лумба, лумба-лум,
който гледа, няма ум!“

prikazki.eu