Стихове & Песни

Тайна

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Ши-шо, ми-шо, ши-шо-миш,
кой те учи да броиш?
– Жу-мур, жу-мур, жу-мур-жур,
умното джудже Дандур.

Щом заспя във сън дълбок,
то ме качва на плъжок,
с черни дрехи ме намята,
па ме води през тъмата
вдън гората, в пещерата.

Там ми дава сладък млин,
па ме туря то на чин
и ме yчи, и ме хока:
– Стига зяпа към плъжока!
Тук внимавай всеки миг,
знай, че ти си ученик.
Преповтаряй дваж и триж,
научи се да броиш.

prikazki.eu