Стихове & Песни

Непознат юнак

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Гуглата на чича,
татювият пояс –
всичко ми прилича,
също като мое.

Имам дреха синя
със гайтани бели,
суча мустачиня
цели две къдели.

Тънката си пушка
дялах я неделя,
сабята ми мушка
де какво намери!

Тропна ли от прага
и погледна криво,
пряко двора бяга
с писък всичко живо.

Агънцата кротки
тичат под колата,
пилета и котки
емват плетищата.

Сам Петлан сред воя
кряка с дълга шия:
„Леле, мале, кой е
този харамия!“

prikazki.eu