Стихове & Песни

Сватба

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Сватба се заправи
във тъмни дъбрави.
Гущерко-влечугът
беше там съпругът,
малката светулка –
тя пък беше булка.
Бързата пъстърва –
тя беше свекърва,
шарената жълва
тя пък беше зълва.
Щурците, скорците –
те бяха свирците,
бръмбари-жетвари
бяха тъпанари,
а всички комари
бяха пък сватбари.
В гущерова къща
бе лудница съща.
Зелената жаба –
тя месеше хляба,
баба костенура
бъркаше булгура.
Малката стоножка
скубеше кокошка,
лакомата щука
режеше ѝ лука,
тънката скумрия
точеше ракия
и най-накрай – смока
смъркаше винцока.

prikazki.eu