Стихове & Песни

Септември

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Под мишница с блокче и книга
септември по друма пристига,

септември низ хълма се спуща
с напрашени жълти обуща.

Щом чуят му леките стъпки –
и пукат се сетните пъпки,

и пукат се в тихи градини
гергини, гергини, гергини.

Септември с венец на главата
пристъпва засмян в общината –

повдига там глъч неразбрана,
па взема в ръка барабана,

излиза сред село и тука
застава и почва да чука:

“Да дойдат на н’ам-коя дата
в училище рано децата!

Първаците – с блокчета сиви
и нови, големи моливи!

На всички пък други им стига
по малко мастило и книга!”

prikazki.eu