Стихове & Песни

Страхливите калинки

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Събрали се веднъж
в една нива със ръж
две калинки
със продънени кринки
и две мушички
със пробити торбички.
– Махайте се,
туй зърно е за нас! –
извикали в един глас
двете калинки
със продънените кринки. –
Инак ще ви пернем
със нашите плочки от точки!
– Млък! –
бръмнали двете мушички
със пробитите торбички.
Че издадете ли още един звук,
ще ви търкулнем ей-тук,
па ще ви отрежем
със нашите пилички
черните ушички
и ще ви сложим
още точки на вашите плочки!

Уплашили се двете калинки
със продънените кринки,
па избягали и се скрили
зад зелените могили.

prikazki.eu