Стихове & Песни

Дето не ще бъде

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Три дни вече ред по редом моля
дяда, татка, батя, чича Коля –

всеки ме изпраща с много здраве:
нямал време днес шейна да прави.

Чуй ме, Дядо Коледе, ти, дето
ще ни дойдеш утре от небето!

Моля ти се аз като на Бога –
донеси ми ти шейна двурога,

донеси ми ти шeйнa крилата,
с али върви, с лъскава позлата!

Та ще ида там на въpxa снежен,
дето с тънка пара е замрежен,

ще се спусна низ гората бяла
като облак, като люта хала.

Ще премина селото, полето,
ще извия право към морето,

дето ще ме чака страшна риба
и с опашка пяната ще шиба.

Ще разтвори тя бездънно гърло –
със шейната в него ще се хвърля,

па ще плувам през водите леко
и ще стигнем в чужди край далеко.

Ще отключи тя тогава устни,
жив и здрав на сухо ще ме пусне –

там ще си направя аз колиба,
ще се храня с кестени и риба.

Да ми дават сто шейнички златни
няма да се върна веч обpатно.

Нека вкъщи плачат и се вайкат
дядо, тате, батe, чичо, майка,

нека всеки дума им в лицето:
„Туй за туй пропъдихте момчето!“

prikazki.eu