Стихове & Песни

Зимна нощ

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Сечко, Сечко с белия кожух,
стига рони тоя снежен пух!

Стига духа, Сечко, с три гърла
над гори, могили и поля!

Там в горите с тежък снежен цвят
малки птички зъзнат и пищят.

По могили – гладнички сега –
скитат пъстри зайчета в снега.

А в селата, в сините тъми –
спят си там сирачета сами,

по косите с кръстчета от скреж,
спят и слушат как в нощта ревеш.

Сечко, Сечко с белия кожух,
сляп ли ми си, Сечко, или глух?

Като духнеш, смисляш ли това,
Сечко, Сечко с лудата глава!

prikazki.eu