Стихове & Песни

Зайовата булка

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Търкул-търкул-търкулка,
тръгна Зайо за булка.
Искаше я с прикица,
с кош зелена тревица,
с триста листа букови,
с триста глави лукови.

Срещна Зайо в нивята
костенурка гърбата –
на крака ѝ цървулки,
на гушка ѝ висулки,
на главица косица
от зелена тревица,
на кръст пъстра хурчица,
а на гръб къщурцица.

Търкур-търкул-търкулка,
взе я Зайо за булка,
че забрави прикята
щом ѝ видя косата,
че му пламна сърцето,
щом я зърна в лицето.

prikazki.eu