Стихове & Песни

Сватбарка

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Пустата леля Дарина
вчера на сватба замина.
Слаба бе леля Даринка,
дребна бе като калинка.
Що ми е яла и пила –
върна се като камила,
върна се леля Даруша
с педя сланина на гуша.

prikazki.eu