Стихове & Песни

Цар Гого

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Ако нявга стана цар
и на всичко господар,
ще премина по земята
със корона на главата –
и сред някой чуден град
ще си дигна бял палат.

Още с първата зора
злите хора ще сбера
и ще ги изгледам строго…
Те ще писнат: „Милост, Гого!“
„Хайде – прошка! Но от днес
да живейте в мир и чест!“

Посред тесен камен двор
ще издигна як затвор –
но във него ще заключа
само Радкиното куче,
дето цял ден вий и лай
и да хапе само знай.

Ще отида след това,
сто слугини ще главя –
да извеждат на разходка
лелината кротка котка,
да ѝ скачат вси на крак,
щом помръдне тя мустак.

И неседнал в своя трон
сред съвета, ей с поклон
и с усмивчица слугата
ще ми каже шепнешката:
„Дойдоха от Цариград
два вагона шоколад!“

Ще се сепна аз: „Ах, дааа…“
И ще скокна: „Господа,
пуста тайна политика
незабавно вън ме вика!
Потърпете четвърт час –
няма да се бавя аз!“

КРЕДИТ: „Цар Гого“ – Ас.Разцветниковъ сп. Детска радость, кн.5, 1927 – 1928 г.; КОРИЦА: сп. Детска радость, кн.5, 1927 – 1928 г.;

prikazki.eu