Стихове & Песни

Сбогом

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Под божията синя стряха
се дига трепетлика плаха

и шепне думи неразбрани,
и леко люлка бели грани.

И ей долитат ято птички
и гледат с палави очички,

и трепкат си с крилцата ловки,
и пеят с гласовити човки:

„В зори събрахме си нещата
и днес напущаме гнездата,

настана време за раздяла
прощавай, трепетлико бяла.

Прости на лудото ни ято
листата, скършени сред лято,

и малките незнайни рани
по твойте нежни, бели грани!“

Замислената трепетлика
разбра на птичките езика,

прошепна: „Сбогом!“, люшна клони
и първи златен лист отрони.

prikazki.eu