Битови приказки

Не ми отърва

Препоръчва се за възраст над 9 год.

В час по смятане учителят реди задачите една след друга. Децата, залегнали над тетрадките, усилено смятат и се мъчат. Между тях е и малкият Аврамчо.

– Едно момченце занесло на пазара яйца. Продало 50 яйца по 30 стотинки едното. Пита се колко лева е получило от продажбата? – високо казва учителят.

Децата пак се навеждат, кокорят очи, сбърчват чела и загризват моливите. Всички се залавят с новата задача. Единствено Аврамчо, щом чува условието, се намусва, оставя молива на чина, затваря тетрадката и скръства ръце преспокойно.
– Аврамчо, ти какво си скръстил ръце? Защо не решаваш задачата?!
– Господин учителю, няма сметка да се продават яйца толкова евтино! Не ми отърва по 30 стотинки за едно яйце!! – отвръща сериозно Аврамчо.

КРЕДИТ: „Не му отърва“, автор Виолинко – „Дѣтска Радость“, 1920, година V, кн.4; РЕДАКЦИЯ: © prikazki.eu 2023г.;

prikazki.eu